Cáo Phó - Tang Lễ Gia Đình Hỏa Hoạn ở San Jose

Parent Category: ROOT Category: Support Le Family

CÁO PHÓ 

[DEATH ANNOUNCEMENT]

(Xin bấm vào chữ CÁO PHÓ bên trên để mở file PDF)

Dưới đây là địa chỉ những nơi làm Tang Lễ:

  • Chủ Nhật,  Ngày 3/12/2017 (tại Darling & Fischer Garden Chapel, 471 E Santa Clara Street, San Jose, CA 95112) [MAP]
  • Thứ 2,  Ngày 4/12/2017 (tại Irvington Memorial Cemetery, 41001 Chapel Way, Fremont, CA 94538) [MAP]
  • An Linh Tại Chùa Phật Quang, 801 N. 15th Street, San Jose, CA 95112 [MAP]

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

(Gia đình Lê Đăng Khoa)                                       

Cha : Lê Văn Ba (San Jose, Hoa Kỳ)      

Mẹ : Trần Thị Kiểu (San Jose, Hoa Kỳ) 

Chồng : Lê Đăng Khoa (San Jose, Hoa Kỳ) 

Em : Lê Viết Tùng, vợ và các con (Việt Nam)

Em : Lê Viết Thắng, vợ và các con (Việt Nam)

Em : Lê Viết Thuận, vợ và các con (San Jose, Hoa Kỳ)

Em : Lê Viết Phong, vợ và các con (San Jose, Hoa Kỳ)

Em : Lê Mai Trâm (San Jose, Hoa Kỳ)


(Gia đình Nguyễn Thị Mỹ Linh)

Cha: Nguyễn Hữu Phước (Việt Nam)

Mẹ : Đinh Thị Sự (Việt Nam)

Em : Nguyễn Thị Mỹ Quang và con (Việt Nam)

Em : Nguyễn Thị Mỹ Trang và chồng (Việt Nam)

Em : Nguyễn Thanh Hoàng, vợ và các con (Việt Nam)

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Liên Lạc: Trần Đình Thức, 408-590-0307
                Trần Hữu Thân,  714-613-3264

Thông tin: www.SucManhCongDong.net/3035