Học bỗng (VAAFA SCHOLARSHIPS) của Quân Nhân Mỹ gốc Việt

Category: Tin Cần Biết

Muốn biết thêm chi tiết, xin bấm vào link:

http://www.vaafa.org/

- Bấm vào đây để lấy đơn PDF

- Ngày cuối nhận đơn là ngày 1-6-2012

Thư Cảm Tạ của Ban Tổ Chức - Giám Sát Bầu Cử CĐ Nam California

Category: Tin Cần Biết

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALI
Ủy Ban Tổ Chức - Giám Sát Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2012-2015
Văn Phòng tọa lạc số: 14916 Dillow St. Westminster, CA 92683 [Bản Đồ]
Điện thoại số: 714-548-0440

Trường Trung Học Fountain Valley Đã Thay Cờ Đỏ Sao Vàng bằng Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ

Category: Tin Cần Biết

SMCĐ, Tin cập nhật ngày 25-4-2012, 3:30PM

Email mới nhất của vị phụ huynh lúc 3:20PM hôm nay:

"Hello Frank,
As we notice that today the Viet Cong flag was already taken down from the FVHS campus and the Vietnam Cong Hoa flag was hung up in the campus. So you don't need to take any action.
Thanks for your efford to serve the Vietnamese Community
Keep up your good works Mr. Frank."


Trường Trung Học Fountain Valley Ngay Tại Little Saigon Treo Cờ Đỏ Sao Vàng Chuẩn Bị Cho "The First Annual FV HS Culture Fair" Ngày Thứ 6, 27-4-2012

SMCĐ, Tin cập nhật ngày 25-4-2012, 8:50AM

Xin thông báo tin từ một phụ huynh:

"Hello anh Frank,

As we discussed yesterday, about the Vietcong flag was hung in the Fountain Valley High School campus for the festival on Friday 27, 2012.

The Festival Name: THE FIRST ANNUAL FOUNTAIN VALLEY HS CULTURE FAIR.

The Vietcong flag was hung out side the hall way of the building across from Administration Building.

(outside room numbers 240, 241, 220, 221, 210...), please see attached FVHS campus map."

ỦB TĐ CS Việt Mỹ mời dự Lễ Quốc Hận (37), & Kỷ Niệm 9 Năm Khánh Thành Tượng Đài Việt-Mỹ

Category: Tin Cần Biết

 

csvietmy

LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CHU NIÊN PHỐI HỢP

37 NĂM QUỐC HẬN (THÁNG TƯ 1975 – THÁNG TƯ 2012) &

9 NĂM KỶ NIỆM TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ (THÁNG TƯ 2003 – THÁNG TƯ 2012)

 

THƯ MỜI

Kết quả bầu cử Nam Cali – Tỉ Số Áp Đảo 9.922 / 845

Category: Tin Cần Biết

SMCĐ 22-1-2012

Ngày CN, chúng tôi có chương trình khác trong gia đình đã được sắp xếp từ nhiều tuần trước, cho nên dự định sẽ không đến tham dự được. Tuy nhiên cũng nóng lòng muốn biết kết quả bầu cử, nên lúc sẵn dịp lái xe đi ngang qua nhà hàng Emerald Bay, cũng cố gắng tạt vào ít phút, chụp tấm hình… 

Xin phép đăng lại Biên Bản Kết Quả Bầu Cử và bài diễn văn của Ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban tổ chức bầu cử.

THÔNG BÁO BÁO CHÍ TỔ CHỨC CHUỖI SINH HOẠT NHÂN MÙA QUỐC HẬN 30-4 TẠI NAM CALIFORNIA

Category: Tin Cần Biết

1314-logoSMCĐ 20-04-2012

Ðể đánh dấu 37 năm tỵ nạn và tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư hàng năm, Ủy Ban Tưởng Niệm Tháng Tư Đen gồm các tổ chức cộng đồng, các hội đoàn, các đoàn thể đấu tranh và các đoàn thể trẻ Việt tại Nam Cali sẽ thực hiện một chuỗi sinh hoạt với chủ đề “HẢI NGOẠI ĐOÀN KẾT- QUỐC NỘI VÙNG LÊN”, để ghi nhớ Ngày Quốc Hận và kêu gọi tinh thần đoàn kết của toàn dân trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ.

Thư Mời Ăn Mừng Bầu Cử Cộng Đồng Nam Cali Thành Công

Category: Tin Cần Biết

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALI
Ban Tổ Chức - Giám Sát Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2012-2015
Văn Phòng tọa lạc số: 14916 Dillow St. Westminster, CA 92683 [Bản Đồ]
Điện thoại số: 714-548-0440

Hoạt động tưởng niệm Tháng Tư Ðen trong cộng đồng Việt Nam, Nam Cali

Category: Tin Cần Biết

NV, 15-4-2012

LITTLE SAIGON (NV) - Ðể đánh dấu 37 năm tị nạn và tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư hàng năm, Ủy Ban Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen gồm các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đoàn thể trẻ Việt tại Nam California sẽ thực hiện một chuỗi sinh hoạt với chủ đề “Hải Ngoại Ðoàn Kết-Quốc Nội Vùng Lên,” để ghi nhớ Ngày Quốc Hận và kêu gọi tinh thần đoàn kết của toàn dân trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ, thông báo của ủy ban này cho biết.

Lưu Ý "Junk Mail" phần "Subject" có chữ Hi, hey, hello...

Category: Tin Cần Biết

SMCĐ 17-4-2012, Cảm ơn tác giả các images, HCĐ

Nhận được email này, xin chuyển tiếp đến quí độc giả lưu ý những email trong phần Subject: có chữ: "RE, HI, HEY, HELLO..." hay để trống. Nhân tiện nhắc luôn (friendly suggestion), là cố gắng tập thói quen khi gởi email, phải có "Subject". SMCĐ "set" email tự động "delete" những email không có "Subject". 

junkmail

Thư mời các UCV đến quan sát việc đếm phiếu của Ban Bầu Cử

Category: Tin Cần Biết

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALI
Ban Tổ Chức - Giám Sát Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2012-2015
Văn Phòng tọa lạc số: 14916 Dillow St. Westminster, CA 92683 [Bản Đồ]
Điện thoại số: 714-548-0440