Ngụy Vũ đài NVR phỏng vấn Ngô Kỷ về Ông Phan Kỳ Nhơn và Phát Bùi

Parent Category: ROOT Category: SMCĐ TV


Anh Ngô Kỷ: Bằng chứng Việt gian Phát Bùi ăn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh (22/10/2015)

Add comment


Security code
Refresh