SMCĐ TV là nơi lưu lại những Video Clips từ Phố Bolsa TV, Hùng Sử Việt TV, và những Video Clips trên Youtube về những thành công trên mọi phương diện của người Việt hải ngoại. Độc giả / Khán giả của SMCĐ có thể bấm vào  Add Comments  ở mỗi chương trình để đóng góp ý kiến phê bình.


 

 

Hội luận v/v bà B.K. Thành bị hành hung tại cuộc biểu tình, p5

Category: SMCĐ TV

Nếu không thấy màn hình Youtube, cần Download Adobe Flash Drive, Click Here

Hội luận v/v bà B.K. Thành bị hành hung tại cuộc biểu tình, p4

Category: SMCĐ TV

Nếu không thấy màn hình Youtube, cần Download Adobe Flash Drive, Click Here

Hội luận v/v bà B.K. Thành bị hành hung tại cuộc biểu tình, p3

Category: SMCĐ TV

Nếu không thấy màn hình Youtube, cần Download Adobe Flash Drive, Click Here

Hội luận v/v bà B.K. Thành bị hành hung tại cuộc biểu tình, p2

Category: SMCĐ TV

Nếu không thấy màn hình Youtube, cần Download Adobe Flash Drive, Click Here