Chúng tôi cố gắng sưu tầm những "việc không nên làm" đã xảy ra trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để chúng ta rút kinh nghiệm cho tương lai, giảm bớt tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh"; cũng như "Tin Xui" là cho những việc thương tâm vì thiếu kiến thức cần đề phòng trước khi quá trễ.  Nếu quí vị có biết tin tức (trên báo chí hoặc từ "public records") liên quan đến mục này, xin liên lạc với chúng tôi.


 

Nhân Vụ Giáo Sư Kim Oanh, Lại Nhớ Đến Sự Kỳ Thị

Category: Tin Xấu

Chu Tất Tiến, 6/2006

Kể từ cuối tháng 5, 2006 đến nay, dư luận cộng đồng vẫn không ngừng xao động về việc Tiến Sĩ Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh bị kỳ thị trắng trợn trong việc ký hợp đồng làm việc với Học Khu Westminster. 

Vụ TS Nguyễn Lâm Kim Oanh: Kỳ Thị Hay Không Kỳ Thị?

Category: Tin Xấu

Chu Tất Tiến / Việt Báo, 14/06/2006 (http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-64569/)

Kể từ ngày 30 tháng 5 đến nay, dư luận cộng đồng Việt tại Quận Cam đã tỏ ra phẫn nộ trước việc Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster đã đột nhiên thay đổi quyết định bổ nhiệm Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh vào vị trí Tổng Quản Trị Học Khu Westminster. Nhiều chính khách địa phương cũng đã chia xẻ với cộng đồng Việt sự bất bình này bằng những lời tuyên bố ủng hộ Bà Kim Oanh. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Luật sư Nguyễn Quang Trung đã gửi thư phản đối.