Chúng tôi cố gắng sưu tầm và giữ lại (links) những bài báo có tính cách xây dựng cộng đồng, bảo tồn văn hóa, và nêu cao lòng tự hào dân tộc. Nếu quí vị có biết bài nào hay, muốn chia sẻ nơi đây, xin liên lạc với SMCĐ.


 

Bản Báo Cáo Cuối Năm, 29/12/2009

Category: Tin Tốt

Bản Báo Cáo Những Việc Làm Của Ủy Ban
Từ ngày 28-8-2008 đến ngày 28-12-2008

A. Tóm Tắt Những Việc Làm Của Ủy Ban Trong 4 Tháng Qua:

1. Trong buổi họp khoáng đại ngày 28/8/2008 của hơn 50 hội đoàn và đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam - miền Nam California, chúng tôi được ủy nhiệm thành lập một Ban Liên Lạc tạm thời để tiếp tục mời các nhân sĩ và đại diện các hội đoàn và đoàn thể tham gia để thành lập một Ủy Ban Vận Động Thống Nhất Cộng Đồng. Cụ thể hơn, là thống nhất "Cộng Đồng Bác-sĩ Nguyễn Xuân Vinh" và "Cộng Đồng Ông Nguyễn Tấn Lạc". Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều nhân sĩ trong cộng đồng, chúng tôi quyết định lấy tên là “Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng” với mục đích là kết hợp tất cả các hội đoàn và đoàn thể qui về một mối, tạo nên sức mạnh cộng đồng trong công việc chung.

2. Thành Viên trong Ủy Ban:
a. Ban Cố Vấn:- Ls. Đoàn Thanh Liêm, Gs. Nguyễn Thanh Liêm, Cụ Hoàng Hoán, …
b. Ban Điều Hợp:- Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa, Ls. Trần Sơn Hà, Ông Nguyễn Phục Hưng
c. Ban Kế Hoạch:- Ông Phan Kỳ Nhơn, Ông Lê Quang Dật, Anh Lý Vĩnh Phong
d. Ban Truyền Thông:- Ông Phạm Tú, Kỹ-sư Phạm Cường, Kỹ-sư Trần Frank
e. Ban Tài Liệu:- Ông Phạm Khôi; Ông Hứa Trung Lập; Bà Trần Thanh Hiền
Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người tham gia vào Ủy Ban nầy, xin hãy góp một bàn tay!

3. Liên Lạc:
a. Phòng Sinh Hoạt Nhân Nghĩa: 14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA
b. Điện Thoại: 714-723-5007
c. Website: http://www.SucManhCongDong.info/

d. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Họp Hàng Tuần: Buổi họp hàng tuần của chúng tôi vào lúc 8:00 giờ tối ngày thứ Hai, tại Phòng Sinh Hoạt Nhân Nghĩa, tọa lạc tại 14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683 (góc đường Hazard, nơi văn phòng Sở Di Trú cũ). Kính mời quí đồng hương hãy đến tham dự, và tham gia vào Ủy Ban nầy.

5. Phát Thanh: Chúng tôi có chương trình hội luận hằng tuần vào mỗi tối thứ Tư, lúc 8:00PM, trên đài Little Saigon Radio (1480AM). Kính mời quí đồng hương hãy đón nghe để theo dõi công việc làm của Ủy Ban cũng như thông báo những sinh hoạt trong cộng đồng. Quí đồng hương cũng có thể liên lạc với chúng tôi để thông báo những sinh hoạt sắp tới của hội đoàn của quí vị, nhằm truyền bá rộng rãi hơn trong cộng đồng qua những chương trình phát thanh và trong phần Thông Cáo của website www.SucManhCongDong.info .

6. Phỏng Vấn: Chúng tôi đã thực hiện được những cuộc phỏng vấn ngắn với các nhân sĩ ới đây trong cộng đồng (băng thâu thanh của những cuộc phỏng vấn này có trên website của Ủy Ban):
a. G.S. Nguyễn Song Thuận - Người Sáng Lập Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt
b. G.S. Nguyễn Thanh Trang - Mạng lưới Nhân Quyền
c. Ông Phạm Đình Cương - Cựu Đại Tá Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH
d. G.S. Trần Văn Ân - Cựu Dân Biểu, Phát Ngôn Nhân của Chính Phủ VNCH
e. G.S. Nguyễn Thanh Liêm - Cựu Thứ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên VNCH

7. Mục Đích: Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều nhân sĩ trong cộng đồng, hầu hết đều cho rằng việc quan trọng cần thiết cho cộng đồng chúng ta lúc này là sự liên kết giữa các hội đoàn và đoàn thể để tạo nên một Sức Mạnh Cộng Đồng, nhằm tạo sự đoàn kết, phát huy và bảo toàn văn hóa dân tộc, chống sự lũng đoạn của người Cộng Sản qua Nghị Quyết 36, và yểm trợ đồng bào quốc nội trong việc đấu tranh cho một nền dân chủ nơi quê nhà. Chúng tôi kêu gọi các đoàn thể, hội đoàn, các vị dân cử gốc Việt, bỏ qua mọi tị hiềm cá nhân, đoàn kết lại trong công việc chung để giải quyết những nạn đề xảy ra trong cộng đồng. Vì quyền lợi chung trong việc kết hợp Sức Mạnh Cộng Đồng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến phê bình và chỉ trích với mục đích có tính cách xây dựng chứ không là bôi bác hay đạp đổ từ một cá nhân hay phe nhóm nào. Nếu chúng ta không giúp gì được cho nhau thì hãy thắp sáng cho nhau một ngọn nến để cầu nguyện, hơn là suốt đời chỉ nguyền rủa trong bóng tối.

8. Hướng Đi: Ai cũng bận rộn cho đời sống cá nhân, cho nên công việc không đi nhanh theo như ý muốn. Chúng tôi đã, đang, và sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của các nhân sĩ trong cộng đồng để có một hướng đi tốt nhất cho công việc chung. Tạm thời cho giai đoạn hiện tại, chúng tôi tạm phác họa một mô hình để tạo sức mạnh chung của tập thể, không phục vụ riêng cho một cá nhân hay tổ chức nào. Mong quí vị dành chút thời gian tham khảo mô hình này, và liên lạc với chúng tôi để đóng góp ý kiến.

9. Website của Ủy Ban:
Nhằm đưa thông tin đến mọi tầng lớp trong cộng đồng về những sinh hoạt của Ủy Ban, và đồng thời cũng là nơi lưu giữ lại những tài liệu tìm được, thâu thanh của các cuộc phỏng vấn, và những lần phát thanh đã qua cho tiện việc theo dõi cho tất cả mọi người vào bất cứ lúc nào. Website bao gồm những mục sau:
a. Trang Chính: Trang giới thiệu.
b. Phát Thanh: Nơi lưu giữ những buổi phát thanh đã qua.
c. Phỏng Vấn: Các cuộc phỏng vấn với các nhân sĩ trong cộng đồng.
d. Thông Cáo: Thông báo của Ủy Ban cũng như sinh hoạt cộng đồng.
e. Thành Viên: Danh Sách ban cố vấn và thành viên của Ủy Ban.
f. Sổ Vàng: Kê khai tài chánh, mọi chi thu cho các chương trình phát thanh rõ ràng minh bạch.
g. Báo Chí: Những bài báo liên quan sinh hoạt của Ủy Ban và của cộng đồng.
h. Đoàn Thể: Danh sách của các hội đoàn và đoàn thể tại Miền Nam California. Xin vui lòng liên lạc chúng tôi để cung cấp thông tin về hội đoàn và đoàn thể của quí vị.
i. Dân Cử: Danh sách và thông tin của các Dân Cử người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ.
j. Diễn Đàn: Nơi trao đổi ý kiến tham khảo.
k. Tài Liệu: Nơi lưu giữ những tài liệu về 2 tổ chức “Cộng Đồng” mà Ủy Ban đang truy tìm.
l. Liên Lạc: Thông tin liên lạc với Ủy Ban.
m. Giúp Đỡ: Những giúp đỡ về “computer”, trở ngại về đọc và viết chữ Việt trên “internet”.

10. Ngoài ra, Ủy Ban cũng tham gia với tổ chức We Give Thanks của cộng đồng bạn trong chương trình Phát Thức Ăn trong dịp Lễ Tạ Ơn, và những chương trình giúp đỡ người vô gia cư, v.v…

11. Chúng tôi luôn luôn hoan hỉ đón nhận những ý kiến đóng góp xây dựng, nhằm đạt được kết quả tốt hơn trên tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau. Mong quí vị hãy theo dõi chương trình phát thanh vào mỗi tối thứ Tư, và thường xuyên vào website của Ủy Ban để theo dõi công việc làm của chúng tôi, nghe thâu thanh của những cuộc phỏng vấn mới và cũ, và những chương trình hội luận trên đài phát thanh mà quí vị không theo dõi được.

B. Những Việc Cần Làm Trong Thời Gian Sắp Tới:

1. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả góp mọi bàn tay, bỏ qua mọi tị hiềm nếu có, cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh (vì quyền lợi chung, mong tất cả hãy mạnh dạn, bỏ tính cả nể, thẳng thắn nêu lên những tắc trách trên tinh thần xây dựng, và mỗi cá nhân hoan hỉ chấp nhận cái sai và sửa sai.)

2. Tham gia vào Ủy Ban để chia sẻ nhau làm việc hiệu quả hơn.

3. Cung cấp thông tin về hội đoàn hay đoàn thể của quí vị để cập nhật trên website của Ủy Ban.

4. Đóng góp vào chi phí cho chương trình phát tranh hàng tuần, mọi sự đóng góp và chi thu đều được ghi rõ ràng ở mục “Sổ Vàng” trong website của Ủy Ban.

5. Hội đoàn hay đoàn thể có thể ủng hộ ít nhiều tùy hỷ qua cách giao cho chúng tôi đọc những thông báo sinh hoạt sắp đến của hội. Những thông báo này chúng tôi có lưu lại trên website của Ủy Ban trong mục “Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng”.

6. Quí vị có cơ sở thương mại cũng có thể bảo trợ qua hình thức đặt quảng cáo trên website của Ủy Ban, tên sẽ được nêu lên trong Sổ Vàng.

7. Với sự yểm trợ của quí vị cũng như các mạnh thường quân, chúng tôi cố gắng tiếp tục chương trình phát thanh hàng tuần, và nếu có thể, sẽ có những chương trình trên truyền hình.Thời gian cấp bách, bản báo cáo này được soạn thảo bỡi Trần Frank, chưa trình qua tất cả mọi thành viên trong Ủy Ban. Cho nên sẽ được tham khảo và điều chỉnh trong buổi họp ngày 29/12/2008.

Trân trọng,

Trần Frank
(Làm xong ngày 28/12/2008)

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Việt Mỹ

Category: Tin Tốt

Bài tường thuật trích từ Việt Báo Online, 27/4/2003

Westminster (Nguyễn Ngân) -- Khoảng 20 ngàn đồng bào đa số là người Việt đã tham dự buổi lễ khánh thành Tượng Đài Việt Mỹ tại thành phố Westmister vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 4 năm 2003.

Các “Tin Hay Nên Đọc” trước tháng 5/2010

Category: Tin Tốt